Header Ads

test

Litespeed Cache Plugin: Hướng dẫn cài đặt và tối ưu, tăng tốc độ duyện web

Bạn có biết, tốc độ duyệt web ngày nay rất quan trọng, vừa giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn, vừa được google ưu tiên đánh giá thứ hạng cao hơn, chính vì lẽ đó mà các webserver được nhiều người quan tâm hơn.

Litespeed là webserver được sử dụng rất nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi Php 7.0 trở đi hoàn thiện hơn với webserver này, bên cạnh những webserver quen thuộc như Apache hay Nginx thì Litespeed giúp các website tăng tốc độ tải trang lên gấp 2 đến 3 lần thông thường.

Litespeed giúp tiết kiệm tài nguyên tối đa, sử dụng được cho rất nhiều mã nguồn website, chính vì thế nên nó dần trở nên được ưa chuộng hơn đối với các quản trị web.

Sau đây là cách để cài đặt và cấu hình Litespeed Cache - Một plugin giúp khai thác litespeed webserver cho wordpress.

Cài đặt Litespeed Cache để tăng tốc WordPress


Đối với website wordpress bạn sử dụng bằng cách cài đặt Plugin sau : https://wordpress.org/plugins/litespeed-cache/

Bước 1: Cài đặt và kích hoạt đúng plugin Litespeed Cache


Bước 2: Tùy chỉnh lại các thông số cần thiết. Theo cá nhân mình thì để nguyên mặc định là được rồi, không cần phải thay đổi hay thêm gì mới nữa.


Bước 3: Tối ưu HTML CSS, Javascript, tập tin hình ảnh

Mặc định Litespeed Cache không tự động nén các tập tin HTML CSS, JS, tập tin hình ảnh thành dạng Gzip để tăng tốc độ cho website. Vì vậy chúng ta cần thêm đoạn code sau vào file .htaccess sau khi đã cài đặt Plugin Litespeed Cache.

<IfModule mod_deflate.c>
  # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

  # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
  Header append Vary User-Agent
</IfModule>

Bước 4 : Kiểm tra xem Litespeed Cache đã hoạt động được chưa bằng cách truy cập vào link sau : http://www.webconfs.com/http-header-check.php. Nhập tên miền của bạn vào và click Submit. Nếu thấy xuất hiện dòng X-LiteSpeed-Cache tức là bạn đã cài đặt thành công.Chúc bạn thành công!

Không có nhận xét nào